Vilken betydelse har idrotten för vårt samhälle?

Idrotten fyller en viktig funktion i vårt samhälle och genererar positiva effekter på flera olika plan. Förutom att vi rör oss mer, så skapar idrotten ett sammanhang där alla är välkomna. Den sänker trösklarna för att komma in i gemenskapen, oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Därför är det viktigt att vi fortsätter att satsa på idrotten i allmänhet och ungdomsidrotten i synnerhet.

Viktigt för folkhälsan

Genom att börja idrotta i tidig ålder ökar sannolikheten att vi fortsätter att vara fysiskt aktiva även i vuxen ålder. Idag är stillasittande ett av våra största folkhälsoproblem och det är viktigare än någonsin att vi kommer ut och rör på oss. All form av rörelse påverkar vår hälsa positivt: vi blir piggare, starkare och mindre stressade, samtidigt som risken för sjukdomar minskar. Även om de flesta är medvetna om att det är bra med motion så finns det också socioekonomiska faktorer som inkomst och utbildning som avgör hur sannolikt det är att vi är fysiskt aktiva på regelbunden basis. Barn till välutbildade föräldrar med hög inkomst är till exempel mer benägna att ägna sig åt någon form av idrott än barn till låginkomsttagare. På lång sikt bidrar det till att folksjukdomar som diabetes, benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare i vissa samhällsgrupper än andra. Ur ett folkhälsoperspektiv fyller idrotten alltså en mycket viktig funktion genom att vara tillgänglig för alla.

En dörr in i det svenska samhället

Med tiden har idrotten visat sig spela en betydande roll som integrationsfrämjare och förebygga utanförskap.Det stora sportintresset i samhället delas av gamla och unga, tjejer och killar – oavsett bakgrund och livssituation. Även om idrotten i sig själv inte är en lösning på dessa problem utan en bit av ett större pussel, så lockar den målgrupper och sänker trösklar som andra projekt missar. Till exempel kan språket och tilltron till samhället vara barriärer som idrotten kan hjälpa till att bryta ner. Genom att erbjuda en gemenskap från barnsben hjälper idrotten till att skapa en känsla av tillhörighet, att bygga interkulturell förståelse och att motverka fördomar, vilket i sin tur kan minska risken för missbruk, kriminalitet och extremism senare i livet.

Idrotten skapar goda medborgare

En annan viktig parameter för att förebygga dessa problem är att redan som barn ha goda förebilder i sin närhet. Idrottens engagerade volontärer och ledare bidrar i högsta grad till att inspirera barn och ungdomar. Många föreningar satsar även på utbildningar och ledarskapsprogram som får deltagarna att utvecklas både som människor och lagmedlemmar. 

Alla idrottsklubbar är mer eller mindre offentliga aktörer vars handlingar spelar roll för deras medlemmar och supportrar. Genom att föregå med gott exempel och engagera sig i frågor om värderingar, jämställdhet och hållbarhet kan man förändra beteenden och attityder hos framför allt barn och ungdomar. Vi lyssnar på de vi ser upp till, oavsett om det är en person eller en klubb.

Föreningslivet som demokratibyggare

Föreningslivet är en stark institution i Sverige som samlar, engagerar och ger människor ett sammanhang. För många är medlemskapet synonymt med volontärarbete. Genom att använda vår fritid till att engagera oss i en förening blir vi en del av något större. Vi stärker våra demokratiska värderingar och lär oss vikten av att respektera, ta hänsyn till och lita på andra människor. Och oavsett om det sker i en liten by på landet eller i en stor stad så ger det ringar på vattnet som bygger ett öppnare och tolerantare samhälle.

Hur kan vi få fler att idrotta?

Malmö Redhawks initiativ Hälsosam ungdom syftar till att få fler unga att röra på sig. Genom att besöka Malmös skolor och låta eleverna prova på bland annat innebandy, ishockey och landhockey blir idrotten en rolig aktivitet utan press och prestige, som potentiellt kan locka målgrupper som vanligtvis inte tränar. Dessutom kommer många barn och ungdomar i kontakt med föreningslivet för allra första gången och får uppleva de sociala fördelarna som gemenskapen medför.

Samhällsengagemang + affärsnytta = sant

Visste du att ett väl genomfört samhällsengagemang också kan generera affärer? Ladda ner vår kostnadsfria guide för att få veta mer!

 

Tillbaka till bloggen

Liknande artiklar

Så viktig är arenan för hockeyn

En tydlig gemensam nämnare för Sveriges bästa ishockeylag är att samtliga har en riktigt bra arena....

Hur ser framtidens Redhawks ut?

För att fortsätta nå sportslig, affärsmässig och samhällelig framgång är det viktigt att arbeta...

Emil Sylvegård: ”Jag känner en stor gemenskap med våra partners”

Att Malmö Redhawks har ett nära samarbete med sina partners är något som märks även hos spelarna....