Climat80 har gått från rinkreklam till socialt engagemang

”Efterhand har vårt partnerskap utvecklats alltmer mot att bli en del av vårt CSR-arbete” säger Rikard Näsström, Marknadschef Eftermarknad på Climat80, här flankerad av Redhawks Patrik Sylvegård och Marcus Larsson.

Sedan 1983 har Climat80 gruppen varit en trygg och långsiktig fastighetspartner som tar ansvar för installationer, teknisk service och fastighetsförvaltning. I tio år har de även varit partner till Redhawks och nu har de tecknat sig för ytterligare tre. Här berättar Rikard Näsström, marknadschef Eftermarknad på Climat80, om hur de tänker kring partnerskapet och hur det numera är en del av deras CSR-arbete.

Varför har ni valt att vara partner med Redhawks?

– I grund och botten handlar det naturligtvis om att vi är många som har ett stort hockeyintresse, det var så det började en gång i tiden. Men det berodde också på att vi är en entreprenör som genom åren haft mycket uppdrag åt medlemmarna i Nätverket. Jag var inte själv med på den tiden när Climat80 valde att gå in som partner med Redhawks, men kan tänka mig att relationen med Parkfast och andra nätverksmedlemmar tillsammans med deras hockeyintresse, gjorde att man valde att gå in. Ursprungligen var syftet enbart att vi ville synas och göra affärer. Men efterhand har det utvecklats alltmer mot att bli en del av vårt CSR-arbete, att vi ska ta ett samhällsansvar som företag. Därför har vi flyttat pengar som tidigare gick till att vara på plats och representera med kunder och personal och i stället satsat dem på att stödja projekt som riktar sig mot ungdomar.

Har ni sett några affärsmässiga resultat av partnerskapet?

– När vi tittar sammantaget på kostnader, vad avtalet ger, de relationer vi har i nätverket och vad det ger i affärer så ser vi att det helt klart är värt det. Självklart skulle vi säkert ha fått en del av de här affärerna ändå, men det underlättar att vi är en partner och med i nätverket. Det finns en uttalad ambition, både från Redhawks och vi som är företag i nätverket, att vi ska göra affärer tillsammans och ge varandra chansen. Det gynnar oss och det gynnar Redhawks som förening på sikt. Kan vi göra bra affärer och skapa en trygghet i bolaget som genererar ett överskott så kan vi investera mer i föreningslivet. Det är det som är målet för oss alla.

New call-to-action

På vilket sätt är partnerskapet en del av ert CSR-arbete?

– Vi har identifierat sex av FN:s 17 globala mål där vi tycker att vi kan göra skillnad: Några av dem som vi kan koppla ihop med föreningslivet är Jämställdhet, Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen. Det senare målet hänger även ihop med vår egen verksamhet där vi till exempel arbetar mycket med energieffektivisering och alternativa energikällor. När det gäller Jämställdhet och Minskad ojämlikhet ser vi att både byggbranschen och hockeyn brottas med likartade problem, att man har svårt att rekrytera flickor och kvinnor. Jag tror att både vi och Redhawks kan lära av varandra där. De vill ha in mer flickor och kvinnor till hockeyn och vi vill ha in fler yrkeskvinnor i vår värld. Vi är väldigt nöjda med att vi tecknat ett treårsavtal med Redhawks, för det här är en långsiktig satsning där vi ska vara en partner under en lång tid framöver och jobba just med CSR-frågorna. Vi stöttar också 50/50-lotteriet där vi har vår logotyp på lotterna. Förutom att vi syns på lotterna och stärker vårt varumärke går hela överskottet av lotteriförsäljningen till ungdomsverksamheten, vilket är en viktig faktor för att vi är med där.

Varför har ni valt att bli en partner i projektet Medspelaren?

– Medspelaren är Redhawks projekt för ungdomarna utveckling på och av isen. Det handlar bland annat om att skapa en bra miljö för barnen och ungdomarna att vistas i genom att jobba med attityder, moralfrågor, tolerans, livsstil och språkbruk. Syftet är att locka fler att börja spela ishockey, och att fler ska spela under en längre tid. Tanken är att vi genom att öka hockeyns attraktionskraft hos tjejer, och att vara på plats till exempel på ishallen i Rosengård, även ska kunna påverka fler av dem att se byggindustrin som ett bra framtida yrkesalternativ. Och självklart i förlängningen vilja börja arbeta hos oss.

Vill du också bli partner till Medspelaren eller något annat av Redhawks samhällsprojekt?

Kontakta Carl Söderling, Ansvarig Samhällsengagemang #MerÄnHockey carl.soderling@malmoredhawks.com

Tillbaka till bloggen

Liknande artiklar

”Fokuset är inte att utbilda NHL-proffs”

457 stycken, så många barn är en del av Malmö Redhawks barn och ungdomsverksamhet. Redhawks är en...

Hur ser framtidens Redhawks ut?

För att fortsätta nå sportslig, affärsmässig och samhällelig framgång är det viktigt att arbeta...

Redhawks sprider glädje hos barnen på sjukhusen

Med hjälp av stöttning från Sandberg Development, gör Malmö Redhawks regelbundna besök på...