Malmö Redhawks samhällsengagemang sticker ut i SHL

Malmö Redhawks är en av de SHL-klubbar som har mest fokus på samhällsengagemang. Genom olika initiativ är klubben med och gör skillnad på riktigt. Allt tack vare sina partners som spelar en viktig roll i de olika projekten.

Att engagera sig i det kringliggande samhället har alltid varit viktigt för Malmö Redhawks och under de senaste åren har intresset för samhällsengagemang vuxit. I november 2020 anställdes Carl Söderling, för att på heltid arbeta med klubbens olika samhällsprojekt och sedan dess har fokuset på engagemang eskalerat. Idag är klubbens arbete ett av det största i hela liga.

Fokuserar på barn och unga

Malmö Redhawks samhällsengagemang har ett tydligt fokus, nämligen att projekten som genomförs alltid ska ha sin utgångspunkt i klubbens kärnverksamhet – barn och unga. Detta innebär att aktiviteter som genomförs alltid ska ha som syfte att lyfta barn och unga i närområdet.

New call-to-action

Tre huvudpelare

Klubbens samhällsengagemang tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål och fokuserar särskilt mycket på fyra utvalda mål: god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt hållbara städer och samhällen. Utefter målen har tre huvudpelare mejslats ut som tillsammans utgör grunden i klubbens arbete med samhällsengagemang. De tre huvudpelarna är; Medspelaren, Hälsosam Ungdom samt Evenemang.

Medspelaren

Medspelaren är Malmö Redhawks utvecklings- och utbildningsprogram för ungdomssektionen. Programmet handlar om att lyfta klubbens mjuka värden och att få ungdomsspelarna att känna sig mer bekväma och trygga i omklädningsrummet. Delar som ingår i programmet är en utbildningskurs och workshop för spelare och ledare med fokus på klubbens värdegrund, ett samarbete med Locker Room Talk som kommer ha utbildningarna med ungdomsspelarna och ett nystartat fadderprogram där herr och damspelare kommer ut till verksamheten.

Hälsosam Ungdom

Hälsosam Ungdom drivs av Malmö Redhawks tillsammans med Skolidrottsförbundet i Skåne och fokuserar på att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Under flaggen för projektet arrangeras regelbundna skolbesök där både herr- och damspelare besöker skolor i Malmö och kranskommuner för att genomföra olika fysiska aktiviteter. Under 2021 bidrog klubben till hela 4 000 aktivitetstimmar utöver ordinarie idrottsundervisning på skolorna.

Evenemang

Malmö Redhawks genomför även ett antal evenemang med fokus på samhällsengagemang. Det största evenemanget är den årliga välgörenhetsmatchen Hockeyns Dag, där klubben tillsammans med partners bjuder på gratis inträde samt samlar in pengar till en utvald välgörenhetsorganisation. Utöver Hockeyns Dag genomförs även evenemang i förmån för Tobiasregistret och OM21-stiftelsen. Under 2021 genomfördes bland annat två OM21-cuper för Team09 och Team08 samt en välgörenhetsmatch mellan herrlagets partners mot HV71s dito.

Allt tack vare partners

Malmö Redhawks samhällsinitiativ skulle aldrig vara möjliga att vare sig planera eller genomföra utan hjälp och stöd från klubbens partners. Under förra säsongen var hela 15 partnersföretag involverade i de olika engagemang och inför kommande säsong är siffran ännu högre. Att som företag engagera sig i en idrottsklubbs olika samhällsengagemangsprogram blir allt vanligare och i framtiden hoppas Malmö Redhawks kunna bedriva ännu fler engagemang tillsammans med sina partners.

Vill du vet mer om Malmö Redhawks samhällsengagemang?

Läs intervjun med ansvarige Carl Söderling här.

Tillbaka till bloggen

Liknande artiklar

Han sköter alla samhällsengagemang – möt Carl Söderling

Malmö Redhawks är en av få SHL-klubbar som har en heltidsanställd som jobbar enbart med...

Carl Persson: ”Sjukhusbesöken ger mig ett annat perspektiv på livet”

Att delta i olika samhällsengagemang är en del av en Redhawksspelares vardag och laget gör...

Därför säger vi partners istället för sponsorer

De senaste åren har de svenska elitishockeylagen och SHL påbörjat en kommersialisering för att...