Många fördelar med att bli partner till en idrottsklubb

De flesta idrottsföreningar engagerar sig i lokala frågor på ett eller annat sätt. Vissa nattvandrar i byn för att förebygga skadegörelse, andra samlar in pengar till välgörenhet. Som partner till en idrottsklubb är du med och finansierar initiativen som skapar en lite bättre värld. Det är ett smart och effektivt sätt att säkerställa att ditt företag tar sitt samhällsansvar. Vi tog en pratstund med Carl Söderling, som ansvarar för Malmö Redhawks samhällsengagemang, för att få veta mer om fördelarna med att bli partner till en idrottsförening.

 
Hur viktig är den lokala förankringen för att ett projekt ska bli lyckat?

Forskningen gällande CSR och samhällsengagemang visar tydligt att om man fokuserar på sitt lokala samhälle och de problem som finns där, så når man också bättre resultat. Det beror troligtvis på att det är lättare för oss att förstå och hitta lösningar på problemen som vi själv upplever. Dessutom går det att få en långsiktighet i projekten, eftersom vi kan följa och utvärdera resultatet på nära håll. Till sist är den lokala förankringen också en viktig aspekt för att skapa trovärdighet i projektet. Det känns helt enkelt mer äkta om den som står bakom eller finansierar projektet har en lokal anknytning.

Finns det några fördelar med att välja en idrottsklubb istället för en välgörenhetsorganisation?

Den största fördelen med att bli partner till en idrottsklubb istället för att skänka pengar till välgörenhet är att du får en portfölj med olika typer av samhällsprojekt. Det är ett enkelt sätt för dig som företagare att arbeta med CSR, utan att behöva lägga tid på att hitta och utvärdera flera olika typer av välgörande initiativ, fortsätter Carl Söderling. Dessutom är det lättare att följa projektet och dess resultat på nära håll. Genom att ha ett nära samarbete med klubben kan det också finnas möjligheter att påverka inriktningen på vissa projekt. Det gäller framför allt om ni kan ha ett kunskapsutbyte, till exempel inom hållbarhetsfrågor.

 

Vissa idrottsklubbar erbjuder associationsrätt till sina samhällsprojekt. Vad innebär det?

Associationsrätt innebär i det här fallet att man får rätten att exponera sitt företagsnamn eller logotype i anslutning till ett evenemang, initiativ eller annat samhällsprojekt som anordnas av idrottsklubben. Associationsrätten skapar en win-win-situation för partnern och idrottsklubben, eftersom partnern får både goodwill och möjlighet att nå ut till en större publik, samtidigt som idrottsklubben får in pengar för att genomföra aktiviteten.

Vilka är fördelarna med att bli partner till Malmö Redhawks?

Vi erbjuder ett nyckelfärdigt koncept med en stor portfölj av olika samhällsprojekt. Det betyder att vi står för arbetet, från idé till verklighet, men det är partnern som gör det möjligt att genomföra projekten rent ekonomiskt. Som partner får man också ett färdigt kommunikationsunderlag med filmer och annat material som kan användas för att berätta om sitt samhällsengagemang. Vi vill att våra partners ska känna att de får ut så mycket som möjligt av samarbetet och därför är det viktigt för oss att visa upp vårt gemensamma arbete i våra egna kanaler.

carl_soderling
Carl Söderling

Ansvarig för Malmö Redhawks samhällsengagemang
Telefon +46 (0) 708 10 23 03
carl.soderling@malmoredhawks.com

New call-to-action
Tillbaka till bloggen

Liknande artiklar

Redhawks sprider glädje hos barnen på sjukhusen

Med hjälp av stöttning från Sandberg Development, gör Malmö Redhawks regelbundna besök på...

Lyckad första säsong av Mötesplatsen

I höstas drog Malmö Redhawks samhällsengagemang Mötesplatsen i gång. En plats där ungdomar kan...

Folkfest när Hockeyns Dag arrangeras

Det börjar dra ihop sig till Hockeyns Dag. Den 5 mars bjuder Malmö Redhawks in till sin...