Samarbete som förbättrar kulturen i omklädningsrummet

Sedan två år tillbaka samarbetar Malmö Redhawks med den ideella organisationen Locker Room Talk som arbetar med att förbättra kulturen i idrottens omklädningsrum. I samarbetet ingår utbildningar för både spelare och ledare där fokus ligger på att stärka sammanhållning och kultur.

Att tonen i ett omklädningsrum kan vara både tuff och hård är vida känt. Detta tog organisationen Locker Room Talk fasta på när de 2016 startade upp sin verksamhet som syftar till att minska skitsnacket inom idrottsrörelsen.

Samarbete sedan 2020

Idag har organisationen som funnits i sju år skördat stora framgångar. Förutom samarbete med flera elitidrottsklubbar har de också belönats med Bris-priset. Malmö Redhawks kom i kontakt med Locker Room Talk i början av 2020 och har sedan dess ett aktivt samarbete med organisationen.

”Omklädningsrumskulturen har gått upp och ner under en tid, och det finns idag en stor problematik kopplat till omklädningsrummen. Det är viktigt att våra ungdomsspelare inte bara fokuserar på hockeyn utan också är medvetna om de andra viktiga värdena som hör idrotten till”, berättar Tobias Bäckström, ungdomsansvarig på Malmö Redhawks.

Samarbetet består av utbildningar för både spelare och ledare. I Malmö Redhawks har hittills alla ungdomsspelare från U10 till U14 genomgått utbildningen som bland annat innehåller samarbetsövningar och diskussionsunderlag.

New call-to-action

Utbildningarna har gett effekt 

Utbildningen leds av utbildare från Locker Room Talk och hålls alltid på plats i Malmö Redhawks lokaler. Tobias tycker det är bra utbildningen hålls av externa personer eftersom lagens ledare redan har många andra åligganden.

”Att vara ungdomsledare är krävande och det är också viktigt för spelarna att få höra en annan röst. Allt kan inte alltid läggas på ledarna”

Tobias berättar att utbildningen har tagits emot bra av spelarna, och att de flesta uppskattar att lära sig mer om området som till en början kan kännas lite svårt.

”Vissa av de äldre ungdomsspelarna kan nog ha en förutfattat mening om att utbildningen ska vara lite töntigt, men när de väl har gått klart den brukar de ha en helt annan inställning. De går från att vara kaxiga till att få en mer analytiska förmåga vilket är jätteviktigt”

VR-utbildning för ledarna

Även ungdomsledarna får möjlighet att gå en utbildning via Locker Room Talk. Till skillnad från spelarnas utbildning, hålls ledarnas utbildning helt digitalt genom VR. I utbildningen ställs ledarna inför olika situationer i virtuella omklädningsrum som de med hjälp av handledning får i uppgift att lösa.

Tobias berättar att utbildningen har tagits väl emot av ledarna och att många uppskattar det digitala upplägget.

”Det är väldigt tillgängligt, de behöver inte avsätta en hel kväll utan de kan göra det hemma under några timmar”

Malmö Redhawks och Locker Room Talks samarbete pågår i ytterligare ett år och planen fram till dess är att alla ungdomslag och ungdomsledare ska ha genomgått de olika utbildningarna.

Mer nyfiken på Malmö Redhawks arbete med ungdomsverksamheten?
Ta del av intervjun med sportchef Björn Liljander!

Tillbaka till bloggen

Liknande artiklar

Carl Persson: ”Sjukhusbesöken ger mig ett annat perspektiv på livet”

Att delta i olika samhällsengagemang är en del av en Redhawksspelares vardag och laget gör...

Så arbetar du framgångsrikt med hållbarhet och sponsring

Vad är hemligheten bakom Eleda Groups och Akeas framgångsrika hållbarhets- och sponsringsarbete? I...

Climat80 har gått från rinkreklam till socialt engagemang

”Efterhand har vårt partnerskap utvecklats alltmer mot att bli en del av vårt CSR-arbete” säger...